Hvem er vi ?

Brobygger Alliansen skal i hovedgrad bestå av ansatte som av ulike grunner har falt utenom samfunnet. Formålet til Brobygger Alliansen er å hjelpe disse til å delta i samfunnet og eget liv gjennom arbeid. Våre ansatte vil ta på seg småoppdrag for privatpersoner og bedrifter som trefelling, kapping av ved, vedkløyving og bortkjøring av hageavfall og snømåking av gårdsplasser vinterstid. Dette vil gi våre ansatte verdifull arbeidserfaring og bidra til mestringsevne.